Huvudmeny
Hållbarhet

Ett hållbart campus

Hur skapar vi ett hållbart campus? Att tänka hållbart inom alla dimensioner av hållbarutveckling – ekologiskt, socialt och ekonomiskt– samt eftersträva en god balans mellan dessa.

Exempel på detta är

• En hållbar och inkluderande ute- och innemiljö med naturliga mötesplatser och möjligheter inom akademin och mellan akademi, samhälle och näringsliv, med plats för hela livsmiljön.

• Trädplantering och gröna tak/terrasser för att bidra till energibesparingar och en attraktiv grön utemiljö.

• Smarta energilösningar och förnyelsebar energi till exempel användning av solceller.

• Livscykelperspektiv gällande användning av resurser; vid materialval, byggprocesser och inköp.

• Återanvändning/återvinning/sortering för att minska avfallet med stöd av återvinningsstationer som har ett eget formspråk och som uppmuntrar till ändrat beteende.

• En strävan mot en fossilfri mobilitet.

• Att hushålla med resurser och att skapa en livskraftig, naturlig och inkluderande miljö är hållbart ekonomiskt, socialt och ekologiskt.