Huvudmeny
forskare och studenter

Forskare och studenter

Hur skapar vi plats för forskare och studenter? Genom att förtäta campus kring Akademiplatsen i ett första steg – därefter expandera.

Högskolan i Borås har ett fantastiskt cityläge, nära till stadens puls, service och kommunikationer. Men det unika och attraktiva läget försvårar också en expansion, eftersom det inte finns obegränsat med tomma ytor att bygga på.

Vår ambition är att bli ännu mer attraktiva och därmed locka en större andel studenter. Vi löser en viss del av det ökade lokalbehovet genom att bygga om befintliga lokaler och göra dem mer anpassningsbara. I dag finns 5 800 helårsstudieplatser på Högskolan i Borås. Uträkningar baserade på vårt visionsdokument visar att vi år 2025 kommer att behöva 7 540 helårsstudieplatser. Vi räknar också med att växa inom forskningsområdet, med 150 % fram till år 2025.

Hur gör vi då plats för framtidens forskare och studenter på ett smart, välplanerat och hållbart sätt? I dag begränsas expansionsplanerna av framför allt järnvägen som skär rakt igenom campus. Dessutom är många tänkbara lösningar beroende av yttre omständigheter, som Götalandsbanans framtida sträckning och tidsschema.

Dessutom påverkas expansionsmöjligheterna av vad som händer med brandstationstomten, hur järnvägen kommer att dras, hur gatunätet runt högskolan utformas eller till och med hur Viskans sträckning kan ändras.