Huvudmeny
Mötesplatser

Mötesplatser

Hur skapar vi mötesplatser där människor vill vara? Gröna ytor, sittplatser och förutsättningar för ett levande och aktivt campus som attraherar.

I arbetet med campusplanen har olika intressegrupper fått tycka till. Personal och studenter har betonat vikten av ett uppkopplat och levande campus – en plats där man kan mötas och vill vistas. Det finns olika sätt att göra Högskolan i Borås till en plats som erbjuder stimulerande miljöer och mötesplatser för alla typer av kunskapsprocesser. En sådan miljö sätter Borås på kartan internationellt, bidrar till förbättrat resultat och underlättar samverkan inom akademin.

Akademiplatsen är campus mittpunkt och redan idag en populär mötesplats. Tanken är att ytterligare förstärka Akademiplatsen som mötesplats och nav genom att koppla en rad funktioner och flöden hit. Trafiken på Järnvägsgatan minskas och Akademiplatsen blir en plats för människor att röra sig fritt, för uteserveringar och sittytor.

I kvarteret Balder leder en ny trappa direkt från huvudentrén upp till Studentcentrum. Innergården är i dag svår att utnyttja, med små ytor och dåliga solförhållanden. Här byggs grupprum i olika antal våningar. Det blir en lugn studiemiljö som kompletteras med individuella studieplatser.

Att ta sig till campus ska också bli enklare. Trygga och upplysta stråk ökar kommunikationerna. Ett viktigt stråk till och från högskolan går längs med Allégatan och binder samman campus med centrum och bussarna på Södra Torget. Ett annat är stråket mellan Resecentrum och Akademiplatsen. Allaktivitetshuset mellan Norrby och Simonsland blir en attraktion i sig och en mötesplats mellan studenter, personal och boende.