Huvudmeny

Professionskonceptet

”Vetenskap för profession” är det som präglar verksamheten vid Högskolan i Borås. För oss är det viktigt med närhet mellan akademi och praktik.

Vetenskap för profession uttrycker det unika med högskolans profil som är grundad i vikten av att forskning och utbildning bedrivs i samspel med näringsliv, förvaltning och offentlig verksamhet. Detta är en central del i vår vision att bli det tredje universitetet i Västsverige.

Vid Högskolan i Borås finns också en rapportserie benämnd "Vetenskap för profession" vars syfte delvis är att redovisa resultat från forskningsprojekt vid högskolan.