Organisation

Högskolan i Borås tre akademier är benämnda:

Under respektive akademi finns ett antal sektioner dit utbildningsprogrammen är knutna. 

Högskolans organisationsschema (pdf)