Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Centrumbildningar

Vid Högskolan i Borås finns sju centrumbildningar som är strategiskt viktiga för samverkan med det omgivande samhället.

Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV)

Centrum för arbetsliv och vetenskap är en medlemsfinansierad verksamhet för samverkan mellan forskning och arbetsliv inom ledning, styrning och organisering i vid bemärkelse. Syftet är att tillsammans utveckla kunskap för såväl praktiskt nytta som teoretisk generaliserbarhet. Målet är att bidra till långsiktigt ekonomiskt framgångsrika organisationer genom socialt hållbara arbetsplatser.
CAV:s webbplats

Centrum för digitalisering

Information kommer.

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)

Centrum för hållbart samhällsbyggande är en flervetenskaplig forsknings- och samverkansplattform där högskolan möter näringsliv, kulturliv och offentliga samhällsaktörer.

Centrumets huvudsakliga uppgift är att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter som är relaterade till hållbart samhällsbyggande. 
CHS:s webbplats

Centrum för kulturpolitisk forskning

Centrum för kulturpolitisk forskning arbetar med att genom forskning fördjupa kunskaperna om kulturpolitikens roll i samhället. Forskningens primära fokus är studiet och analysen av offentliga myndigheters och andra aktörers relationer till kulturlivet.
KPC:s webbplats

Centrum för välfärdsstudier (CVS)

Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås riktar sin verksamhet mot de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför.

Ett långsiktigt mål är att bidra till hållbara välfärdstjänster. CVS vill bidra genom att medverka till regional tillväxt genom kunskapsutveckling i välfärdssektorn, utveckla hållbara, välfungerande och samverkande välfärdsmodeller, organisering och ledarskap.
CVS:s webbplats

PreHospen – Centrum för prehospital forskning

Inom PreHospen bedrivs utbildning och forskning i nationell och internationell samverkan. Integreringen av både forskning och undervisning i verksamheten gör PreHospen till en unik tillgång för såväl studenter som professionsföreträdare.
PreHospens webbplats 

SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing

SIIR erbjuder forskarresurser och en unik forskningsmiljö i form av Handelslabbet, till handelsföretag och omgivande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel. SIIR involverar forskare och forskargrupper från ett flertal forskningsområden vid Högskolan i Borås som data science, marknadsföring, textilt management, IT och service management där den gemensamma nämnaren för forskarna är intresset för handelsfältet. SIIR:s webbplats 

Handelslabbet.