Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Nämnder, råd och utskott

Det finns många nämnder, råd och utskott vid högskolan.

Högskolans högsta beslutande organ är dock styrelsen. För den strategiska ledningen är ett ledningsråd knutet till rektor där studenter och representanter för olika ledningsfunktioner finns med.

Utöver högskolans styrelse finns dessutom två särskilda organ: 

På denna och underliggande webbsidor finner du information om högskolans alla råd, nämnder och utskott.