Huvudmeny

Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Högskoleverket beviljade 2007-05-29 Högskolan i Borås generella rättigheter att utfärda konstnärliga kandidat- och masterexamina. Varje högskola som har konstnärlig utbildning ska enligt Högskoleförordningen ha en nämnd med ansvar för det konstnärliga utvecklingsarbetet. Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning vid Högskolan i Borås (KFU) inrättades av högskolans styrelse hösten 2007.

Nämnden har det övergripande ansvaret för det konstnärliga utvecklingsarbetet vid högskolan och svarar för beredning av och förslag i ärenden vid anställning av professorer, lektorer och forskarassistenter inom det konstnärliga utvecklingsområdet.

Ledamöterna i KFU utgörs av tre lärare med tillsvidareanställning vid Högskolan i Borås samt av två externa ledamöter. Utöver dessa ledamöter har studenterna rätt att vara representerade med två ledamöter. De externa ledamöterna samt representanterna för lärarna utses genom val av berörda lärare för en tid om tre år.

För mer information om nämndens sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till nämndens sida på anställdwebben.