Huvudmeny

Personalansvarsnämnd

Vid varje myndighet skall det finnas en personalansvarsnämnd. Ordförande för nämnden är myndighetens chef. Nämnden består av arbetsgivarföreträdare och personalföreträdare.

De frågor nämnden prövar är följande:

  • skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden.
  • disciplinansvar
  • åtalsanmälan
  • avstängning

För mer information om nämndens sammansättning, mötestider samt protokoll hänvisas till nämndens sida på anställdwebben.