Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Rådgivande organ

Högskolan har ett antal råd med uppgift att vara rådgivande och ge förslag på beslut inom sina områden.

De rådgivande organen beskrivs på egna sidor. Du når sidorna genom länkarna i menyn på denna sida.

Ledningen har också ett antal rådgivande organ, dessa finns listade på sidan "Ledning".