Nätverk och medlemskap

Internationella nätverk och organisationer

European University Association

EUA har till uppgift att representera och stödja organisationer för högre utbildning i 46 länder samt tillhandahålla forum för samarbete och hålla sig à jour med de senaste trenderna inom högre utbildning och forskning.
Webbplats: eua.be (extern länk)

Nationella nätverk och organisationer

Unilink

UniLink är en ideell förening som har som syfte att utveckla och förnya samverkan mellan högskolan och det omgivande samhället. Detta sker genom att högskolorna bildar nätverk inriktade på erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, internationellt samarbete och gemensamma utvecklingsprojekt.
Webbplats: unilink.se (extern länk)

Mötesakademin

Mötesakademin för Sveriges universitet och högskolor är ett nätverk för de som arbetar med möten, konferenser och evenemang inom universitet och högskolor.

Include 

Include är ett nationellt nätverk som arbetar med breddad rekrytering inom högre utbildning. Nätverkets syfte är att stärka kunskapen om breddad rekrytering, genomströmning, mångfald och likabehandling från genomförande till utvärdering. Include vill ge exempel på evidensbaserade metoder och bra modeller för utvärdering samt att vara en samlande kraft för dem som arbetar med frågor kring breddad rekrytering inom högre utbildning i Sverige.
Webbplats: include.nu (extern länk)

Regionala nätverk och organisationer

CONNECT Väst

CONNECT Väst är en ideell organisation som stöds och finansieras av näringslivet, Västra Götalandsregionen, Region Halland, högskolor och universitet, kommunalförbund och sparbanksstiftelser över hela Västra Götalandsregionen.

Organisationen bidrar till arbetstillfällen genom hjälp till Start ups till små och medelstora företag så de kan växa snabbare och effektivare.

Högskolan i Borås startade hösten 2009 satsningen ”Framgångsrikt entreprenörskap” tillsammans med CONNECT Väst Sjuhärad där vi gemensamt anordnar och bjuder in till frukostmöten i högskolans ljusa lokaler. Syftet är att sammanföra näringslivet och akademin under trevliga former.
Webbplats: connectsverige.se (extern länk)

Industriell Dynamik

Industriell Dynamik är en långsiktig verksamhet som finansieras av Västra Götalandsregionen och EUs regionalfonder. Syftet är att ge företagen enkel tillgång till kvalificerad experthjälp.
Webbplats: industrielldynamik.se (extern länk)

Reväst

Reväst är ett informationsforum och kontaktnät för regional forskning både inom och utanför Västsverige.
Webbplats: revast.org.gu.se (extern länk)

Sweden Logistics

Sweden Logistics är ett nätverk som genom integrerad samverkan inom näringsliv, forskning, utbildning och offentlig sektor skapar förutsättningar för logistisk utveckling och lönsamhet, både internationellt och nationellt. Nätverket drivs som en ideell förening av sina medlemmar.

Västsvenska Industri- och Handelskammaren

Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation, bildat av det västsvenska näringslivet som arbetar med att stärka tillväxten i regionen.
Webbplats: handelskammaren.net (extern länk)

Lokala nätverk och organisationer

Borås Industri och handelsklubb

Har till uppgift att befrämja umgänge och meningsutbyte mellan representanter i ledande ställning för näringslivet i Borås med omnejd samt att genom en kvalificerad föredragsverksamhet öka medlemmarnas kunskaper inom viktiga områden av näringsliv och samhälle.
Webbplats: handelsklubben.se (extern länk)