Huvudmeny

Styrelsen vid Högskolan i Borås

Högskolans verksamhet styrs av en styrelse. Styrelsen har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Styrelsens ordförande utses av regeringen. Rektor är ledamot i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. I rektors frånvaro ersätter prorektor rektor som ledamot.

Ledamöter

Gunilla Herdenberg, ordförande
Mats Tinnsten, rektor
Anna Nilsson Ehle
Paul Frankenius
John Rune Nielsen
Claes Redberg
Roger Säljö, vice ordförande
Agneta Stark
Hanne Smidt Södergård

Företrädare för lärarna

Viktor Aldrin
Kimmo Kurkinen
Berit Lindahl

Företrädare för de studerande

Ellen Högberg, kårordförande
Joakim Byvik
John Lindskog

Fackliga representanter

Jonas Andersson, OFR
Martin Behre, SACO

Sekreterare

Lovisa Ekwall
E-post: lovisa.ekwall@hb.se

Sammanträdestider

  • 2019-02-19
  • 2019-04-12
  • 2019-06-12
  • 2019-10-03--04
  • 2019-12-12

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.