Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Styrelsen vid Högskolan i Borås

Högskolans verksamhet styrs av en styrelse. Styrelsen har inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Styrelsens ordförande utses av regeringen. Rektor är ledamot i styrelsen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande. I rektors frånvaro ersätter prorektor rektor som ledamot.

Ledamöter

Gunilla Herdenberg, ordförande
Mats Tinnsten, rektor
Anna Nilsson Ehle
Paul Frankenius
John Rune Nielsen
Claes Redberg
Roger Säljö, vice ordförande
Agneta Stark
Hanne Smidt Södergård

Företrädare för lärarna

Viktor Aldrin
Kimmo Kurkinen
Maria Wolmesjö

Företrädare för de studerande

John Lindskog, kårordförande
Adrian Palmberg
Erik Tollin

Fackliga representanter

Magnus Sirhed, OFR
Martin Behre, SACO

Sekreterare

Ulrika Bernlo
E-post: ulrika.bernlo@hb.se

Sammanträdestider 2020

  • 2020-02-18
  • 2020-04-15
  • 2020-06-15--16
  • 2020-10-15
  • 2020-12-09

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.