Huvudmeny

Strategier och kvalitet

Vår vision är tydlig – Högskolan i Borås ska bli det tredje universitetet i Västsverige. Något som inte bara gynnar oss som lärosäte, utan även är viktigt för vår region i samhällsutvecklingen och för växtkraft och innovation i hela Sverige. Vi arbetar för att vara en välkomnande och nära högskola, där vi kan möta näringsliv och omvärld för att tillsammans utmana och utveckla det vi gör och därigenom nå resultat. 

I vår verksamhet har vi ett ständigt fokus på kvalitet och kvalitetsutveckling, och vi bedriver ett strategiskt och systematiskt hållbarhetsarbete som är i linje med målsättningen att vara ”den hållbara högskolan”. I detta arbete ingår också det strategiska arbetet kring lika villkor och breddad rekrytering. Internationalisering är ytterligare en aspekt som ska vara en naturlig del av vår verksamhet för att uppfylla de mål och visioner som finns.