Huvudmeny

Invandrarakademin

Högskolan i Borås har under en lång period bedrivit ett framgångsrikt arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning. Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets hållbarhetsprofil.

En av aktiviteterna inom Högskolan i Borås är Invandrarakademin (IA), vars syfte är att underlätta nyanlända akademikers etablering på arbetsmarknaden genom utbildning på förberedande nivå det vill säga introduktions/akademiskt basår som ger möjligheter att studera vidare eller gå direkt till arbetslivet. IA erbjuder i utbildningen information och vägledning om bedömning och möjligheter till erkännande och validering av formell kompetens utifrån tidigare studier. Informationen gäller rutiner och processer för värdering av utländska dokument genom Universitets- och högskolerådet (UHR), och till exempel Socialstyrelsen, Skolverket och övriga myndigheter. Samt vägledning om möjligheter för kompletterande utbildningar inom högre utbildning.

IA är ett känt utbildningskoncept inom såväl Sjuhäradsregionen som nationellt. Högskolan i Borås har kontakt och samarbete med vuxenutbildningen regionalt, nätverket för integrationsdialog i Sjuhärad, integrationssamordnarna i kommunerna, Länsstyrelsen, Migrationsverket, mottagningsenheter och Arbetsförmedlingen. Genom samarbete och studiebesök har de presumtiva studenterna till högskolan möjlighet att få information och praktisk hjälp med ansökan till utbildningen.

Utifrån högskoleförordningen (SFS 2008: 1101) vänder vi oss både till personer med avslutad utländsk akademisk examen och icke avslutad utländsk akademisk utbildning. Utbildningen IA omfattar 60 högskolepoäng (hp) under två terminer. Efter avslutad och godkänd utbildning får man behörighet motsvarande Svenska som andraspråk 1,2, 3 och Samhällskunskap 1b.

Läs mer om Invandrarakademin (IA)