Huvudmeny

Almås-Viskastrandsprojektet

”Att bygga nya broar och att gå över okända trösklar” är ett treårigt program framtaget för samverkan mellan högskolan och yrkesgymnasieskolorna i närområdet.

Elever från årskurs ett och tre på yrkesgymnasieskolorna har varsin egen informationsdag på våren på högskolan.

För årskurs ett har besöket varit obligatoriskt och för årskurs tre frivilligt utifrån eget intresse av vidare studier. Syftet med besöket för årskurs ett är främst för att öppna dörrarna till högskolan, så att eleverna kan känna sig välkomna för vidare högskolestudier i en framtid samt att få information om vad som krävs för att vara behörig.

Studenter som själva har läst på yrkesgymnasieprogram berättar också om sina erfarenheter efter gymnasiestudierna.

Årskurs tre får mer riktad information om hur man söker till högskolan och har möjlighet att träffa studievägledare och lärare för olika program för samtal och frågor. Årskurs tre får precis som övriga gymnasieskolorna i närområdet inbjudan till aktiviteter i anslutning till Nobeldagen på högskolan.

Årskurs två har möjlighet att låna en forskare för presentation av aktuell forskning samt att knyta olika kontakter utifrån intresse t ex besök på handelslabbet på högskolan eller samarbeta inom textil och design.