Huvudmeny

Validering för tillgodoräknande

En validering för tillgodoräknande innebär att det både görs en kartläggning av dina befintliga kunskaper och färdigheter och en bedömning av desamma. Det spelar ingen roll var du förvärvat dina kunskaper och färdigheter, huvudsaken är att du kan styrka dem.

Syftet med en validering är att bedöma om tillgodoräknande av hela eller delar av en kurs är möjlig, d v s om du inte behöver läsa hela eller delar av kursen. Bedömningen görs i förhållande till fastställda kriterier, det vill säga lärandemålen i kursen. Lärandemålen anger det du ska kunna efter att du fullföljt kursen. Tillgodoräknande är endast möjligt om dina kunskaper och färdigheter bedöms motsvara de krav som ställs i kursens lärandemål.

Validering erbjuds som en möjlighet och det är frivillig för dig som antagits till en kurs att ansöka om validering.