Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Hållbar utveckling

En verksamhet präglad av hållbar utveckling är en självklarhet för Högskolan i Borås. Tillsammans kan vi genom både utbildning och forskning bidra till en gynnsam samhällsutveckling.

Inom organisationen är viktiga aspekter att främja mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt att minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten. Högskolan i Borås är ett lärosäte som år efter år ligger i topp i undersökningar kring hållbar utveckling och miljöledningsarbete. 

Högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001. Centralt på högskolan finns en samordnare som leder arbetet med att integrera hållbar utveckling i verksamheten.