Huvudmeny
Hand som håller telefon

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information kring högskolans arbete kring hållbar utveckling. 

Har du frågor kring högskolans miljöledningssystem? Kontakta då Charlott Sundeen, Campus och hållbarhetschef.

Har du frågor kring högskolans strategiska hållbarhetsarbete och integration av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan? Kontakta då högskolans samordnare för hållbar utveckling, Birgitta Losman.