Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Hand som håller telefon

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att få mer information kring högskolans arbete kring hållbar utveckling. 

Har du frågor kring högskolans miljöledningssystem? Kontakta då Charlott Sundeen, Campus och hållbarhetschef.

Har du frågor kring högskolans strategiska hållbarhetsarbete och integration av hållbar utveckling i utbildning, forskning och samverkan? Kontakta då högskolans samordnare för hållbar utveckling, Birgitta Losman.