Huvudmeny
Gröna blad i solljus

Organisation

Arbetet med hållbar utveckling ska genomsyra alla delar av högskolans arbete. För att driva arbetet i organisationen finns det antal viktiga funktioner. 

Det övergripande ansvaret för att hållbar utveckling integreras i högskolans verksamhet har rektor, som också är ordförande i Strategigruppen för hållbar högskola. Som stöd för det övergripande strategiska arbetet finns en central samordnare för hållbar utveckling. 

Det finns också en handläggare för hållbar utveckling som utvecklar och samordnar högskolans miljöledningssystem och arbetar med frågor som berör organisationens direkta miljöpåverkan. Varje akademi/enhet har också en samordnare för hållbar utveckling.