Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Karta förstoringsglass

International Office

International Office är en funktion inom avdelningen akademistöd som tillhör verksamhetsstödet. På International Office arbetar internationella koordinatorer med att ge stöd och service till studenter och personal när det gäller internationell mobilitet, stipendieprogram och projekt samt avtal med partneruniversitet runt om i världen.

International Office är uppdelat i två team där IN-teamet arbetar med inresande mobilitet och UT-teamet arbetar med utresande mobilitet. Internationella koordinatorer arbetar nära akademier och utbildningar och har delat upp ansvaret för olika utbildningsområden mellan sig.

International Offices uppdrag är att aktivt uppmuntra, möjliggöra och utveckla hållbar internationalisering och interkulturell förståelse, stärka studenters och personals internationella erfarenhet samt utveckla och kvalitetssäkra internationella samarbeten. International Office erbjuder professionell service till anställda och studenter och stöttar akademierna i syfte att förstärka Högskolan i Borås internationella engagemang, med målet att öka kvalitén i utbildning och forskning.

Studenter

Personal

Kontakta oss