Huvudmeny
Flaggor

Organisation för internationaliseringsarbete 

Internationalisering vid Högskolan i Borås måste bedrivas av alla anställda vid högskolan.

För att stödja utveckling och implementering av den strategiska internationaliseringen vid Högskolan finns följande funktioner:

  • Högskolans samordnare för internationalisering.
    Denna funktion är högskolans lednings representant och är rådgivare till högskolans ledning gällande internationalisering.
  • Akademisamordnare för internationalisering.
    Var och en av av högskolans tre akademier har en akademisamordnare för internationalisering. Dessa representerar akademiledningarna och är rådgivare till akademiledningarna gällande internationalisering samt ingår i en internationaliseringsgrupp tillsammans med högskolans samordnare för internationalisering. 
  • International office.
    International Office ger stöd och service kring bland annat internationell mobilitet, stipendieprogram och avtal med partneruniversitet runt om i världen. Mer information om International Office.

Högskolans samordnare och akademisamordnare ansvarar för utveckling av strategisk internationalisering vid högskolan. Detta görs i samråd med högskolans international office som, bland annat, stödjer implementering av internationaliseringsarbete vid högskolan.