Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Flaggor

Organisation för internationaliseringsarbete 

Internationalisering vid Högskolan i Borås måste bedrivas av alla anställda vid högskolan.

För att stödja utveckling och implementering av den strategiska internationaliseringen vid Högskolan finns följande funktioner:

  • Högskolans samordnare för internationalisering.
    Denna funktion är högskolans lednings representant och är rådgivare till högskolans ledning gällande internationalisering.
  • Akademisamordnare för internationalisering.
    Var och en av av högskolans tre akademier har en akademisamordnare för internationalisering. Dessa representerar akademiledningarna och är rådgivare till akademiledningarna gällande internationalisering samt ingår i en internationaliseringsgrupp tillsammans med högskolans samordnare för internationalisering. 
  • International office.
    International Office ger stöd och service kring bland annat internationell mobilitet, stipendieprogram och avtal med partneruniversitet runt om i världen. Mer information om International Office.

Högskolans samordnare och akademisamordnare ansvarar för utveckling av strategisk internationalisering vid högskolan. Detta görs i samråd med högskolans international office som, bland annat, stödjer implementering av internationaliseringsarbete vid högskolan.