Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Flaggor

Process för utveckling och implementering av strategisk internationalisering vid Högskolan i Borås

Högskolans förhållningssätt till internationalisering är beskriven i högskolans policy för Internationalisering (pdf).

Internationalisering vid Högskolan i Borås är en integrerad del i arbetet för uppfyllandet av högskolans mål och visioner. Internationalisering vid högskolan ska därmed vara en integrerad del i högskolans arbete att:

  • vara det tredje universitetet i Västsverige
  • bedriva vetenskap för profession
  • sätta studentens lärande i centrum
  • öka andelen forskning
  • fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer.

Högskolans tre akademier och högskolans verksamhetsstöd formulerar sina handlingsplaner utifrån högskolans mål och visioner. Dessa handlingsplaner innehåller varje enhets uppsatta mål, inklusive mål för internationalisering, för den kommande ett- till treårs perioden. Särskilda handlingsplaner för internationalisering finns också vid vissa akademier. Huruvida en enhet uppfyller sina uppsatta mål redovisas i enhetens årliga verksamhetsrapporter. En del av detta återrapporteras i högskolans årsredovisning.

Varje akademi upprättar också vision, mål och strategier, där internationalisering är inkluderad.