Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Lika villkor  

Högskolan i Borås arbetar strategiskt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Begreppet lika villkor innefattar alla delar av tillgänglighets-, mångfalds- och jämställdhetsarbetet och har som mål att alla individer, sökande, studenter och anställda, ska ha lika villkor och lika möjligheter oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning eller eventuell funktionsnedsättning.

Lika villkor är en del av hållbar utveckling där demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa ska genomsyra all verksamhet vid högskolan i Borås. 

Högskolans systematiska arbete beskrivs på följande sidor:  Lika villkor

Under 2016-2019 fokuserar högskolanpå arbetet för jämställdhet i akademin. Läs mer om jämställdhetsintegrering.

Vid frågor kring arbetet med kontakta Linda Borglund, samordnare.