Huvudmeny

Organisation lika villkor

Området lika villkor planeras och samordnas genom rektors samordnare för lika villkor. Samordnaren bevakar, initierar och samordnar det högskoleövergripande arbetet i frågor som rör lika villkor. Arbetet utförs i nära samarbete med Studentombudsman/samordnare för studenter med funktionsnedsättning, samordnaren för hållbar utveckling, HR samt Studentkåren. Vid varje akademi finns en samordnare som har till uppgift att samordna arbetet på akademinivå. Utöver samordnarfunktionerna finns en arbetsgrupp, arbetsgruppen för lika villkor, ALV, som sammanträder en gång i månaden. Gruppen diskuterar, föreslår och formulerar mål och åtgärder i arbetet för lika villkor samt tar upp aktuella händelser och frågor inom området.

I ALV-gruppen ingår:
Linda Borglund, rektors samordnare för lika villkor (sammankallande).

Åsa Haggren, samordnare för lika villkor på Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Anna-Karin Josefsson, studentombudsman
Anita Lindahl, samordnare för studenter med funktionsnedsättning
Marcus Lindström, HR-specialist
Anne-Sofie Mårtensson, samordnare för lika villkor/hållbar utveckling på Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
Ann-Sofie Rihs,  samordnare för lika villkor på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.
Ewa Skelte, utbildningshandläggare
Studentrepresentant.