Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Examenstillstånd på forskarnivå

Regeringen har öppnat möjligheten för högskolor att erhålla tillstånd att utfärda examina på forskarnivå. Högskolan har valt sex områden som är väl integrerade i högskolans verksamhet. De utmärks av en flervetenskaplig ansats där samverkan med det omgivande samhället är av central betydelse. 

Områdena är naturliga enheter baserade på ämnen som stödjer varandra. Inom samtliga områden bedrivs utbildning på grundläggande och avancerad nivå och det är av nationellt intresse att forskarutbildning erbjuds med den inriktning som finns vid Högskolan i Borås.

De sex avgränsade områdena är:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Handel och IT
  • Pedagogiskt arbete
  • Människan i vården
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode

I en successiv process ska Högskolan i Borås sträva efter att erhålla tillstånd att examinera på forskarnivå inom samtliga avgränsade områden. 

Högskolan har idag tillstånd att examinera på forskarnivå inom:

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Människan i vården
  • Resursåtervinning
  • Textil och mode