Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Samverkan

Samverkan med omgivande samhälle genomsyrar och är en naturlig del av verksamheten vid Högskolan i Borås. 

En utgångspunkt och grundförutsättning, i och för vår samverkan, är akademisk integritet och utrymme för kritisk dialog, samt att utbildning och forskning vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund. 

Samverkan vid Högskolan i Borås är de relationer vi har och alla de aktiviteter vi genomför tillsammans med aktörer i omgivande samhället i syfte att aktivt bidra till att skapa och nyttiggöra kunskap, stärka varandras utveckling och bidra till samhällsutvecklingen. Samverkan innefattar ett brett spektrum av olika typer av relationer och aktiviteter inom forskning, utbildning, nyttiggörande och innovation, vilka bedrivs från lokal till internationell nivå. 

Högskolans samverkansarbete syftar till att ge alla anställda på högskolan ökad förståelse för och möjlighet att ta ansvar och agera för ökad kvalitet i samverkan samt ökad kvalitet i forskning och utbildning.

Läs mer om högskolans systematiska samverkansarbete här.