Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Högskolans forskning har i många år stöttats av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad genom medel till projekt, labbutrustning, professurer och doktorandtjänster. Filmen, som visades vid Days of Knowledge 2017, ger en översikt av vad pengarna har gått till.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Högskolan i Borås är en av de största bidragsmottagarna från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Bidragen delas ut under högtiden Days of Knowledge. Mer om högtiden. 

Logotyp för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Bidrag inom kategorin forskning hösten 2019

 • Inköp av forskningsutrustning, 200 000 kronor
 • Gasrening och separation av bioolja från Pyrolys, 200 000 kronor
 • Utrustning för digitalisering av tygets egenskaper, 200 000 kronor

Bidrag inom kategorin näringsliv hösten 2019

 • Interaktiv visning av cirkulära affärsmodeller, skärmar, 80 000 kronor

Bidrag inom kategorin utbildning hösten 2019

 • Grafikkortsbaserad dator för undervisning inom AI, 36 478 kronor
 • CAD-station, 47 500 kronor
 • Virtualisering för högskola, industri & samhälle, 100 000 kronor
 • Realistisk patientsimulering, 85 900 kronor

Bidrag inom kategorin forskning våren 2019

 • Teknisk utrustning för tre doktorandprojekt: 100 000 kronor
 • Förstudie: Utlån av välfärdsteknik i Borås Stad: 80 000 kronor
 • Utrustning för återvinning av fosfor: 200 000 kronor
 • Utveckla ett hållbart elektrodlim: 200 000 kronor
 • Investigations on freeze-thaw in recycled concrete: 200 000 kronor
 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 160 000 kronor
 • Vetenskaplig utrustning: förstärkt verklighet: 150 000 kronor

Bidrag inom kategorin näringsliv våren 2019

 • Etablering av ett Centrum för digitalisering i 7H: 100 000 kronor

Bidrag inom kategorin utbildning våren 2019

 • Examensvisning Modedesign : Internationellt 2019: 125 000 kronor
 • EXIT  - Examensvisning Modedesign Borås 2019: 75 000 kronor
 • Examensutställning EXIT19 i Borås & Mässan DDW: 100 000 kronor

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats (extern länk)