Huvudmeny

Högskolans forskning har i många år stöttats av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad genom medel till projekt, labbutrustning, professurer och doktorandtjänster. Filmen, som visades vid Days of Knowledge 2017, ger en översikt av vad pengarna har gått till.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Högskolan i Borås är en av de största bidragsmottagarna från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Logotyp för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad


Bidragen delas ut under högtiden Days of Knowledge. Mer om högtiden. 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats (extern länk)