Huvudmeny

Högskolans forskning har i många år stöttats av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad genom medel till projekt, labbutrustning, professurer och doktorandtjänster. Filmen, som visades vid Days of Knowledge 2017, ger en översikt av vad pengarna har gått till.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad

Högskolan i Borås är en av de största bidragsmottagarna från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. 

Logotyp för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad


Bidrag inom kategorin forskning våren 2019

 • Teknisk utrustning för tre doktorandprojekt: 100 000 kronor
 • Förstudie: Utlån av välfärdsteknik i Borås Stad: 80 000 kronor
 • Utrustning för återvinning av fosfor: 200 000 kronor
 • Utveckla ett hållbart elektrodlim: 200 000 kronor
 • Investigations on freeze-thaw in recycled concrete: 200 000 kronor
 • Uppmärksamma samhällsinsatser inom sociala media: 160 000 kronor
 • Vetenskaplig utrustning: förstärkt verklighet: 150 000 kronor

Bidragen delas ut under högtiden Days of Knowledge. Mer om högtiden. 

Bidrag inom kategorin näringsliv våren 2019

 • Etablering av ett Centrum för digitalisering i 7H: 100 000 kronor

Bidrag inom kategorin utbildning våren 2019

 • Examensvisning Modedesign : Internationellt 2019: 125 000 kronor
 • EXIT  - Examensvisning Modedesign Borås 2019: 75 000 kronor
 • Examensutställning EXIT19 i Borås & Mässan DDW: 100 000 kronor

Läs mer

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads webbplats (extern länk)