Huvudmeny

Kurs­katalog

Här ser du planerat utbud och planerade perioder för högskolans forskarutbildningskurser. Det finns också information om kursplan, anmälan och kursansvarig (längst ned på sidan). Anmälningstid och startdatum aviseras normalt någon månad före kursstart. Man kan även läsa kurser som ges inom ramen för någon annan forskarutbildning än den man tillhör om kursen anses lämplig för just din utbildning. För dig som är doktorand antagen vid annat lärosäte ska s.k. "Särskilt tillstånd" beviljas för att du ska kunna deltaga vid kurs som ges vid Högskolan i Borås.

Fastställt kursutbud HT2017

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Informationssökning för doktorander, 2.5 hp
Kursplan Informationssökning för doktorander (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Start 3 okt, slut 6 december - kursdag tisdagar
Övrig info: Kursschema, pdf  - anmälan sker till jonas.andersson@hb.se

Akademiskt skrivande, 5 hp
kursplan Akademiskt skrivande (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 3/11, 24/11, 15/12, 19/1, 9/2, 23/2
Övrig info: anmälan sker till camilla.oberg@hb.se

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp - kursen inställd, ges VT18
kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 26/1, 23/2, 23/3, 27/4, 25/5
Övrig information: anmälan sker till jonas.andersson@hb.se


Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning

Resursåtervinning, 5 hp
Kursplan Resursåtervinning (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 30/8 till 25 oktober
Övrig information: anmälan sker till jonas.edberg@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium HT17 (pdf) 
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Löpande kursstart
Övrig info: anmälan sker till peter.ahlstrom@hb.se


Kurser som ges inom ramen för Textil och Mode

Teoretiska perspektiv på logistikens roll i företagets strategi, 7,5 hp
Kursplan Teoretiska perspektiv på logistikens roll i företagets strategi (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 6/12 kursstart. Övriga datum ej fastställda
Övrig information: kursinformation (eng) - anmälan sker till camilla.oberg@hb.se


Kurser som ges inom ramen för Vårdvetenskap

Människan i vården; teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner, 7.5 hp
Kursplan Människan i vården; teoretiska perspektiv och kunskapstraditioner (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 5/9, 11/10, 21/11, 12/12, 23/1
Övrig information: anmälan sker till carina.kauppi@hb.se


Kursutbud VT2018

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Högskolepedagogisk introduktionskurs, 3 hp 
kursplan Högskolepedagogisk introduktionskurs (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 26/1 (halvdag), 23/2, 23/3, 27/4 och 25/5 (heldagar)
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Vetenskapteori I, 5 hp
Kursplan: Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 25/1, 1/2, 8/2, 21/2, 8/3, 21/3
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Vetenskapteori II, 2.5 hp
Kursplan Se engelsk version av den här sidan
Kurstyp: Campus
Kursdatum: ej fastställt
Övrig info: Följer på Vetenskapsteori I

Forskningsetik, 2.5 hp
Kursplan Forskningsetik (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 1/3 (9-12), 2/3(9-12), 4/5(9-16)
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se


Kurser som ges inom ramen för Biblioteks- och informationsvetenskap

Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap, 10 hp

Kursplan Klassiker inom B&I (pdf)
Rekommenderad läsning: Litteraturlista
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 16/1 (13.00-14.30), 13/2 (13.00-16.30). 20/3 (13.00-16.30), 17/4 (13.00-16.30)
Övrig information: anmälan sker till forskarstod@hb.se


Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning

Tillämpad statistisk försöksplannering, 7.5 hp
Kursplan Tillämpad statistisk försöksplannering (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: start v.8
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Forskningsseminarium, 1 hp
Kursplan Forskningsseminarium (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: Löpande kursstart
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se


Kurser som ges inom ramen för Vårdvetenskap

Vårdvetenskapliga begrepp och kunskapsperspektiv, 7.5 hp
Kursplan Vårdvetenskapliga begrepp och kunskapsperspektiv (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 25/1, 22/2, 22/3, 19/4, 17/5
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

 


Kursutbud HT2018

Högskolegemensamma kurser

De högskolegemensamma kurserna lämpar sig för samtliga doktorander. Flertalet av dessa kurser är obligatoriska inom ramen för forskarutbildningen.

Kurser som ges inom ramen för Resursåtervinning 

Matematik för minimeringsprocesser, 2.5 hp
Kursplan Matematik för minimeringsprocesser (pdf)

Kurstyp: Campus
Kursdatum: 10-30 september 2018
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser som ges inom ramen för Vårdvetenskap

Metodologi för området Människan i vården, 7.5 hp
Kursplan Metodologi för området Människan i vården (pdf)
Kurstyp: Campus
Kursdatum: 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 6/12
Övrig info: anmälan sker till forskarstod@hb.se

Kurser vid andra lärosäten

Du har även möjlighet att ansöka om att deltaga på kurser som ges av Högskolan i Skövde. Klicka på länkarna nedan för att få information om deras kursutbud för läsåret 2017/2018.

Kursansvariga

Akademiskt skrivande: Fernando Seoane Martinez
Forskningsetik: Lars Sandman
Forskningsseminarium: Peter Ahlström
Högskolepedagogiks introduktionskurs: Sigrid Dentler
Informationssökning för doktorander: Björn Hammarfeldt
Klassiker inom biblioteks- och informationsvetenskap: Elena Maceviciute 
Kvalitativa metoder: Frances Hultgren, Annemaree Lloyd
Kvantitativa metoder: Mikael Gunnarsson
Matematik för minimeringsprocesser: Dragu Atanasiu
Resursåtervinning: Anita Pettersson
Tillämpad statistisk försöksplanering: Magnus Lundin
Vetenskapsteori I & II: Jan Nolin, Gustaf Nelhans