Huvudmeny

Aktuellt

Birgitta Wireklint Sundström

2019-04-17

Patientperspektiv i fokus för ny professor

Birgitta Wireklint Sundström är ny professor i vårdvetenskap. Hennes forskning belyser den prehospitala akutsjukvården i syfte att öka träffsäkerheten i bedömningen på larmcentral och inom ambulanssjukvård.

– Att forska på prehospital akutsjukvård är viktigt för att den speglar samhället och människors livsförhållanden. Vårdarna inom ambulanssjukvård kommer hem till människor och blir budbärare för hur patienten som drabbats av ett akut tillstånd lever sitt vardagsliv, till exempel om det är möjligt att komma hem igen efter eventuell sjukhusvistelse, säger hon.