Huvudmeny

Aktuellt

Bengt Persson

2017-12-04

Samhällsengagerad pedagogikforskare lämnar över vid pension

Bengt Persson, professor inom pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås, har gjort sig ett namn inom den internationella forskarscenen för sitt arbete med inkludering i skolan. Nu går han i pension, och avtackades i november i samband med ett heldagsseminarium med fokus på hans forskningsområde.

Bengt Persson var själv en av talarna under forskningsseminariet, där forskarkollegor från när och fjärran deltog för att dela med sig och ta del av nuläget inom forskningsfältet kring inkludering.

– Det känns väldigt bra att gå i pension, man ska inte hålla på så länge att omgivningen undrar varför man inte förstår att det är dags att sluta.