Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Forskning
2019
Välj

Ansikten som  består av kugghjul

Termen som beskriver framtiden

Vi lever redan i en högteknologisk vardag. Men vad händer i framtiden?

Membran till bioraktorer.

Värdefulla kemikalier ska utvinnas ur avfall med ny teknik

Forskare inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås ska utveckla ett koncept för att utvinna värdefulla kemiska ämnen ur biologiskt avfall.


Naturligt pigment – ytterligare en egenskap hos svamp

Ett användningsområde är produktion av färgämnen – något som är väldigt viktigt i exempelvis mat.