Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

2020-03-26 09:00

Design och innovation inom avancerad textiltillverkning


Det finns ett behov av design och kreativa talanger i en växande supermodern textilindustri. För att möta detta behov tar Textilhögskolan ledningen när det gäller att införa en ny nivå av kreativitet inom textilteknik och små till medelstora textilföretag.

DESTEX syftar till att införa kreativa processer och modern design i traditionella industrier. Det är en underutnyttjad och okänd resurs i textilindustrin utanför modeindustrin säger Razieh Hashemi Sanatgar, projektkoordinator och forskare på Textilhögskolan.

DESTEX är ett projekt där åtta olika partners ska skapa ett utbildningsprogram som kan främja och utveckla innovativ industriell design och kreativitet. Projektet kommer att kulminera i en handbok tillsammans förslag på ytterligare utmaningar för lärare och studenter, främst i textilteknikkurser i hela Europa. En föreläsningsbok kommer att produceras och testas under en sommarkurs i Milano. Projektet kommer också att utveckla en online-plattform för hackathons.

Slutmålen är inte nödvändigtvis det viktigaste med projektet. Det som händer längs vägen är en viktig del i sig. Vi utvecklar och testar metoder och idéer, och under tiden upptäcker vi nya utmaningar och gemensamma grunder, fortsätter Razieh Hashemi Sanatgar.

Text: Marc Hermansson

Foto: Privat