Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

ENWI

Beskrivning

European Network for Workplace information (ENWI) stödjer forskning om informationsrelaterade aktiviteter på arbetsplatsen. Nätverket syftar till att studera hur man kan öka individers meningsfulla, kreativa och givande arbetsupplevelser, samt stödja effektiva och innovativa arbetsmetoder. Huvudsyftet är att ENWI-nätverket ska vara ett support i kontakten och samverkan mellan forskare från olika institutioner inom området arbetsplatsinformation.