Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Förbättra den biologiska återhämtningen av svavel från rökgaser genom multi-enzymatiska system


Syftet med detta projekt är att utveckla en biologisk process med flera steg, förstärkt av enzymatiskt berikade reaktorer som kan återvinna svavel från rökgaserna.

Diarienummer

FO2018/49

Startdatum

2018-07-01

Slutdatum

2019-06-30

Robust och ekonomisk biologisk behandling har lockat stort intresse som ett förfarande för behandling av avloppsvatten och avloppsgaser. En betydande mängd forskningsinsatser har ägnats åt detta ämne de senaste åren, eftersom bioreaktorer erbjuder en kostnadseffektiv och miljövänligalternativ till konventionell styrteknik. Dessutom har resursåtervinning nyligen blivit ett måste för att konsolidera miljöteknik på marknaden.

Vi strävar efter att avlägsna SO2 i förbränningsavgaser samt sulfatrika avloppsvatten genom en kombination av biologiska reaktorer berikade medtermotoleranta enzymer som möjliggör återvinning av elementärt svavel, en omsättbar produkt med stor effektivitet.