Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Datormodellering för förbättrade proteinbaserade superabsorbenter från avfall


Ett av huvudsyftena för excellenscentret Waste Refinery är att producera nya användbara material från avfall. Ett exempel är zygomycetes-svampar som kan producera ett antal olika produkter när de bryter ned lignocellulosa (ved), förutom bränslen också chitosan och proteinmaterial som kan fungera som superabsorbenter. Syftet med detta projekt är att modellera proteinsuperabsorbenter som produceras och att föreslå behandlingar av materialen för att öka absorptionsförmågan.

Startdatum

2009-09-01

Slutdatum

2011-09-30

Projektets syfte är att utveckla superabsorbenter baserade på svampproteiner(zygomycetesproteiner). Det syftar också till att få en bättre förståelse för mekanismerna bakom proteinbaserade superabsorbenter. I ett senare skede kan dessa kunskaper också användas för att modellera kolhydratbaserade superabsorbenter som kan bildas av chitosan som är en huvud beståndsdel i zygomycetescellväggar.

Den fråga som främst är av intresse är förhållandet mellan struktur och vattenupptagningsförmåga för proteiner av olika sammansättning, t.ex. eventuella sekundärstrukturelements påverkan på vattenabsorptionsförmågan. För att få insikt i detta modelleras den tredimensionella strukturen för ett antal olika proteiner med dels den experimentellt funna strukturen och dels med en "random coil" struktur som vi skapar med hjälp av "amorphous cell"- metoden (utvecklad av Prof. Theodorou i Aten, en av våra samarbetspartners).