Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Vidareutveckling av processkoncept för ökad etanolproduktion med filamentösa svampar


Detta samarbetsprojekt innebär, att i demonstrationsskala, ytterligare verifiera och utveckla processkonceptet från tidigare projekt (41244-1). En ätbar filamentös svamp jäser cellulosa och hemicellulosa i drankvatten, vilket ger 3 % ökat etanolutbyte, produktion av foderprodukter med hög klimatprestanda och minskade produktionskostnader p.g.a. energieffektivisering.

Diarienummer

FO2017/90

Startdatum

2017-05-01

Slutdatum

2019-01-01

Det finns även potential att använda andra lignocellulosabaserade råvaror, såsom halm eller träbaserade råvaror. För att kunna få ekonomi i processkonceptet ses flera risker och osäkerheter, vilka måste minskas. Det ska främst ske genom att skapa robusthet i odlingssteget, optimera integrationen med befintlig etanolprocess och öka kunskapen om interaktionen mellan substrat och svamp. Projektresultaten kan användas som underlag för kommersialisering hos befintliga stärkelse- och sockerbaserade etanolanläggningar. För Lantmännen Agroetanol ses en fullskalig kommersialisering möjlig år 2020 med uppemot 5000m3 etanol/år.