Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Etanolframställning av cellulosamaterial med zygomyceter


Detta projekt är inriktat mot etanolframställning från cellulosa med svampen zygomyceter. Dessa svampar är saprofyter. De kan växa på olika kolkällor i cellulosa och biprodukter, innefattade hexoser och pentoser.

Diarienummer

709-08

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2009-12-31

Vissa zygomyceter, som t. ex. Mucor Indicus och Mucor Hiemalis producerar etanol som den viktigaste metaboliten. Dessutom kan deras cellmassa användas som fiskfoder eller behandlas vidare till superabsorbenter.

Projektet omfattas av:

  • hur Mucor indicus morfologi samt etanol och sockerhalt kan påverka svampens tillväxt och produktivitet samt utbyte av etanol.
  • att studera olika arter och stammar av zygomyceter, som assimilerar olika sockerarter inom cellulosahydrolysat, och kan producera etanol med bra utbyte och produktivitet. Dessutom är svampar som kan odlas vid högre temperatur i samband med SSF-processer  intressanta.

Forskare

  • Prof. Mohammad Taherzadeh
  • Patrik Lennartsson
  • Akram Zamani Forooshani