Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Svampbaserat bioraffinaderi med etanolproduktion


Detta projekt fokuserar på isolering, identifiering och karaktärisering av ätbara stammar av zygomyceter som kan producera etanol från lignocellulosa. Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Lantmännen Energi och Lantmännen Agroetanol i Norrköping.

Diarienummer

528-11

Startdatum

2011-11-01

Slutdatum

2015-06-30

Målet är att integrera sådana stammar till etanolprocesser liknande de hos Agroetanol i syfte att förbättra etanolutbytet från spannmålsråvaror. De råvaror som används i detta projekt är jordbruksavfall som t.ex. halm, samt interna processflöden på Agroetanol som t.ex. dranken. Eftersom dessa svampar kan växa som pellets kommer även samjäsning av zygomyceter och bagerijäst för jäsning av hydrolysat att undersökas. De bästa resultaten kommer att undersökas i större skala med airlift och/eller CSTR-bioreaktorer. Slutligen kommer möjligheten att integrera zygomyceter i etanolprocesser prövas med processimuleringsprogramvaror och ekonomiska beräkningar och livscykelanalys kommer att genomföras.