Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Rapid biogas production using flocculating bacteria and membrane bioreactors


Utifrån det hållbara samhällets perspektiv är biogasproduktion baserad på förnyelsebara råvaror en attraktiv energikälla. I Indonesien är biogas producerad av bland annat avfall från fruktindustrin av stort intresse. Dock saknas viss kompetens i landet för att göra processen effektiv och ekonomisk bärkraftig. Detta samarbetsprojekt siktar på att med kompetens från Sverige och forskare i Indonesien sprida kunskap och kompetens hur man utvecklar dessa processer.

Diarienummer

FO2016/95

Startdatum

2017-01-01

Slutdatum

2019-12-31

Projektet avser att skapa plattformar för samarbete och kompetensutveckling över gränser genom s.k. arbetsmöten och kurser under 3 år. Utifrån denna kompetensutveckling kan sedan forsknings- och utvecklingsprojekt drivas betydligt mer effektivt och målinriktat.

Mål för forskningsprojekten är bland annat att med hjälp av flockulerande bakterier och membranreaktorer undvika att befintliga toxiska ämnen påverkar produktionen negativt. Erfarenheten från de svenska lärosätena Högskolan i Borås och Chalmers är stor inom området biogasproduktion. Tillsammans med de mycket goda och långa samarbeten som existerar mellan dessa ansökande svenska och indonesiska lärosäten skapar vi i projektet goda förutsättningar förett effektivt, framgångsrikt och långsiktigt samarbete inom biogasproduktion.

Externa forskare i projektet:

Claes Niklasson, professor Chalmers 

Ria Millati, doktor Universitas Gadjah Mada 

Externa forskare

  • Claes Niklasson, professor Chalmers
  • Ria Millati, doktor Universitas Gadjah Mada

Områden