Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Dela läslust


Detta följeforskningsprojekt bedrivs inom ramarna för det flerregionala utvecklingsprojektet Dela läslust.

Startdatum

2015-05-01

Slutdatum

2017-09-26

Forskningsfrågorna som undersöks om hur folkbibliotekens läsfrämjande arbete uppfattas och beskrivs av medarbetare, chefer och projektets ledningsgrupp. Analysen omfattar även deltagarnas sätt att samtala och samarbeta kring läsfrämjande samt om centrala kompetenser och förutsättningar för verksamhetsutveckling på det läsfrämjande området.