Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Hållbara svamptextilier: Ett nytt tillvägagångssätt för återanvändning av matavfall


Det finns stor efterfrågan för hållbara textilier. Detta på grund av brist på bomull och de miljöproblem syntetiska textilier har, såsom frisättning av mikroplaster under produktionen och tvätt.

Gammalt bröd - snart i din garderob?


Bröd är en av de livsmedelsprodukter vi slänger mest av. Tänk om det gick att göra något vettigt av det i stället? Det försöker forskare på Högskolan i Borås göra just nu. Framsteg presenteras i samarbete med Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Startdatum

2019-01-01

Slutdatum

2022-12-31

Å andra sidan brödavfall presenterar en betydande del av matavfall i svenska stormarknader och bidrar väsentligt till miljöpåverkan. Detta projekt introducerar ett nytt tillvägagångssätt för att ta itu med båda problemen genom att undersöka potentialen hos filamentösa svampar som odlas på brödavfall, för produktion av ny generation hållbara textilier. Med andra ord bidrar projektet till återanvändningen av matavfallet genom produktion av textilier.

”Svamptextilierna” är en bra kandidat för att minska miljöpåverkan från textilindustrin. Vi eftersträvar att implementera produktionsprocessen till den befintliga infrastrukturen inom textil- och pappersindustrin för att påskynda upptaget av svamptextilier i samhället.

Garn och nonwoven textilier kommer att framställas från svamparnas cellväggfibrer genom våtspinning och en våtlagd process som påminner papperstillverkning. Processen kommer inte att använda sig av giftiga kemikalier vilket vanligtvis är fallet inom textilindustrin. Svampodlingsförhållandena samt textilproduktionsprocessen kommer att optimeras för att förbättra svamptextiliernas egenskaper. Svamptextiliernas potential som kläder, hemtextilier och medicinska textilier kommer att undersökas.

Som en biprodukt från odlingsprocess kommer även svampproteiner att produceras som potentiellt skulle kunna förädlas till exempelvis djurfoder eller mat.