Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Biogas och bioetanol ur textilt avfall


Vad gör vi med överskott från textilindustrin och våra gamla använda kläder? Säljer, skänker bort eller kastar? Vad vi än väljer hamnar de tillslut på soptippen! Sen då? Deponera det? Nej, det är förbjudet! Bränna det? Ja, möjligtvis, men varför inte använda det till mer användbara produkter?

Diarienummer

345-08

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2009-12-31

Bomullstextilier som till exempel gamla jeans kan användas till att producera biogas och bioetanol. Bomull består av nästan rena cellulosapolymerer som kan hydrolyseras till socker. Sockret kan i sin tur fermenteras till etanol med hjälp av bagerijäst eller så kan det brytas ner till biogas (metan) med hjälp av bakterier.

Denna process är relativt enkel. Samtidigt finns det många detaljer som gör det till ett svårt och intressant forskningsområde. Vi har lyckats producera nästan 0,5 kg etanol eller 380 liter metan från varje kg bomull. Vi arbetar fortfarande med utmaningar i processen som att använda andra typer av textila material för att göra konceptet tilltalande för industrin.

Läs mer om projektet på engelska

Områden