Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Lokal informations betydelse för källsortering


Källsortering av avfall är en vanlig metod vid kommunal avfallshantering av fast avfall (MSWM) i Sverige. Invånarnas roll avgörande är avgörande för ett sådant system. De ska separera och samla de olika avfallsfraktionerna hemma och lämna dem på återvinningsstationen. Den senaste forskningen visar att felaktig sopsortering för en stad som Borås tillför samhället en utgift på cirka 13 miljoner SEK per år (Rousta K. Ekström Karin M. 2013). Detta projekt syftar till att ta fram åtgärder och modeller som ska bidra till att avfallshanteringssystemet ska vara så enkelt som möjligt att delta i för invånarna. Resultatet är att en korrekt sorteringsgrad av avfallsfraktioner ökar, vilket leder till ökad återvinning av material.

Diarienummer

FO2014/62

Startdatum

2015-01-01

Slutdatum

2015-12-31

Projektet inleddes 2011 i ett pilotområde, en del av stadsdelen Norrby i Borås, och gav positiva resultat. Två viktiga faktorer har tagits upp i denna studie: 1) avståndet till återvinningsstationen, 2) behovet av information om hur och varför man ska sortera avfallet. Ytterligare en studie kommer att genomföras.

Målet är att utveckla nya metoder för att nå ut med information till invånarna. En förstudie i detta pilotprojekt visar att majoriteten av invånarna föredrar att få information ansikte mot ansikte. Informationen ska vara så enkel som möjligt och samtidigt vara mycket tydlig. Resultatet av projektet skulle kunna användas som vägledning för de politiker och ingenjörer som är involverade i avfallshanteringssystem. Den lokala information som tas fram avser att åstadkomma en atmosfär i området som engagerar alla invånarna att aktivt delta i källsorteringssystemet. 

Resultaten av detta projekt kommer att analyseras för att se om ett sådant informationssystem kan vara lämpligt för att hantera problemen med källsortering. Även andra aspekter såsom integration i ett mångkulturellt område kommer att analyseras.

Extern forskningsledare

  • Lisa Dahlén, Luleå tekniska universitet

Områden