Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Waste2Taste: Förädling av restprodukter med svampbioraffinaderi - Förstudie


Syftet med projektet är att i steg 1 identifiera flertalet regionala företag, restauranger och andra näringsidkare i regionen, som (a) äger en avfallsström, (b) kan ha intresse av att applicera svampar i sin process, (c) har intresse för svampprodukter såsom etanol, foder eller pigment.

Startdatum

2017-10-15

Slutdatum

2018-02-28

I nästa skede är planen att tillsammans med ett 15-tal företag som identifierats i förstudien ta initiativ till att etablera och utveckla ett internationellt, världsledande svampcenter vid Högskolan i Borås med välutvecklad infrastruktur och tillgång till avancerad analysutrustning och apparatur för konceptutveckling och kommersialisering av svamp.