Huvudmeny

Design, Craft and Culture

Projektet vill undersöka det traditionella, textila och småskaliga hantverkets möjligheter att utveckla nya produktidentiteter, ny design och marknadsföring av dessa.

Problemområde och teoretiska utgångspunkter

Det förs en diskussion på Textilhögskolan att det finns en dold resurs i den tysta kunskapen och spontana kreativiteten hos hantverkare som sällan eller aldrig kommer till uttryck i nya ekonomiskt bärkraftiga produkter. Vi är övertygade om att dessa humanistiskt/estetiska värden måste få en vetenskaplig granskning och dokumentation. Detta vill vi åstadkomma med en samproduktion mellan humanistiskt/estetiska forskare och företagare med en ännu levande hantverkspraktik baserad på en personlig, handlingsburen kunskap.

Övergripande problem

Hur kan tyst, handlingsburen profession och forskarkompetens samverka för att skapa, förnya och marknadsföra produkter?

Vill du komma i kontakt med oss? Här finner du kontaktinformation till Design, Craft and Culture