Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Peter Ahlström

Peter Ahlström

Docent

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354675

E-post: peter.ahlstrom@hb.se

Rumsnummer: D823

Signatur: AHL

Jag arbetar som lektor/docent inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på molekylära simuleringar.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i fjorton år. Innan dess utbildade jag mig vid Eidgenössische Technische Hochschule i Zürich och Lunds Universitet (teknisk doktor). Därefter har jag varit verksam vid tre år vid Rijksuniversiteit Groningen (Nederländerna) och fem år vid Chalmers Tekniska Högskola. För närvarande är jag viceordförande i svenska kemistsamfundets sektion för teoretisk kemi. Jag är också verksam i ett forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen.

Avhandlingstitel

Theoretical studies of protein solutions

Områden

Uppdrag

Svensk representant i europeiska kemiteknikfederationens arbetsgrupp för termodynamik och transportegenskaper, vice ordförande för svenska kemistsamfundets sektion för teoretisk kemi; kvalitetssamordnare för Akademin för textil, teknik och ekonomi, miljörevisor vid Högskolan i Borås.