Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Dan Åkesson

Dan Åkesson

Docent

Universitetslektor

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-4354631

E-post: dan.akesson@hb.se

Rumsnummer: E811

Signatur: DAK

Jag arbetar som lektor inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus plaståtervinning och på att ta fram polymerer och kompositer från förnybart material.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås i drygt nio år. Innan dess jobbade jag ute i industrin. För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Hållbar återvinning av gröna plaster och industriellt plastavfall” som är finansierat av Mistra.

Avhandlingstitel

Renewable composites prepared from biobased thermoset resins

Avslutade forskningsprojekt

Områden