Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Behnaz Baghaei

Behnaz Baghaei

Forskare

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4355904

Mobilnummer: 0729-021204

E-post: behnaz.baghaei@hb.se

Rumsnummer: U411

Signatur: BEBA

Jag är forskar inom inriktningen polymerteknologi med fokus på att utveckla biobaserade kompsiter. 

Jag har arbetat på Högskolan i Borås sedan 2011. Jag disputerade inom resursåtervinning, polymerteknologi vid Högskolan i Borås (2015), tog min MSc i maskinteknik, inriktning textilteknologi, också vid Högskolan i Borås (2011). Min magister- och kandidatexamen tog jag i textilteknik vid Isfahan University of Technology, Iran (2008 och 2010).

Jag deltar i tre forskningsprojekt:
1. ERASMUS + projektet, "Gratis och innovativa moduler för att studera kurser på masternivå i Europa"
2. Development of bio-based hybrid textile reinforcement in composites (II) projektet finansieras av Smart Textiles
3. Återvinning av textilt materialavfall genom tillverkning av hel-cellulosakompositer - RECYCELL

Områden