Huvudmeny

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Tariq Bashir

Tariq Bashir

Universitetslektor

Sektionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-4355922

E-post: tariq.bashir@hb.se

Rumsnummer: U418

Signatur: TAB

Områden

Huvudhandledare

Bihandledare