Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Batori, Veronika

Batori, Veronika

Signatur: VEBA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Resursåtervinning med fokus på att ta fram innovationer inom bioteknik. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2015. Innan dess utbildade jag mig vid University of West Hungary, Sopron, Hungary.

För närvarande är jag verksam i forskningsprojektet ”Produktion av antimikrobiell biokompositfilm från citrusavfall med hjälp av svamp” som är finansierat av ÅForsk - Ångpanneföreningens forskningsstiftelse.

Utvalda publikationer

Områden

Huvudhandledare