Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

Här hittar du information om den forskning som bedrivs av högskolans 65 professorer, 173 universitetslektorer, 170 universitetsadjunkter och 88 doktorander (mars 2019).

Björn Ekström

Björn Ekström

Universitetsadjunkt

Doktorand

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap; Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-4354377

E-post: bjorn.ekstrom@hb.se

Rumsnummer: D410

Signatur: BJEK

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap och skriver en avhandling om informationspraktiker i medborgarforskningsprojekt. Särskilt intresserad är jag av samspelet mellan information och teknologi hos forskare och allmänhet i distribuerade forskningsprojekt. Övriga forskningsintressen inkluderar science and technology studies (STS), vetenskaplig kommunikation och digitala metoder. Jag undervisar huvudsakligen i kurser som berör kunskapsorganisation. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2018. Tidigare studier inkluderar biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet och litteraturvetenskap och företagsekonomi vid Linnéuniversitetet.

Områden

Forskargrupper

Huvudhandledare

Bihandledare